You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Các vấn đề khác liên quan đến phòng IT thuê ngoài?
Các vấn đề khác liên quan đến phòng IT thuê ngoài?

Doanh nghiệp cần xây dựng một quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp kỹ lưỡng, thiết lập mối quan hệ rõ ràng thông qua SLAs, và duy trì giao tiếp liên tục và hiệu quả với nhà cung cấp.

Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?

Phòng IT thuê ngoài, hay còn gọi là dịch vụ IT dựa trên mô hình outsource, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhất là đối với những công ty không chuyên về công nghệ thông tin.

SLAs là gì?
SLAs là gì?

SLAs, hay Service Level Agreements, là các thỏa thuận cấp dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ. SLAs đóng vai trò như một bản hợp đồng, trong đó mô tả chi tiết về phạm vi dịch vụ được cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ …

Mã sạch
Mã sạch

Bạn đang đọc cuốn sách này bởi hai lý do. Đầu tiên, bạn là một lập trình viên. Thứ hai, bạn muốn trở thành một lập trình viên tốt hơn. Tốt rồi. Chúng ta cần lập trình tốt hơn.

Mã sạch

Lập trình viên hạnh phúc
Lập trình viên hạnh phúc

Ngày lễ vừa kết thúc, cuộc sống hàng ngày của bạn đã trở lại, nhưng còn về quyết tâm thay đổi cách sống của bạn thì sao? Dưới đây là một số thói quen dễ xây dựng để đem lại lợi ích cho cuộc sống các lập trình viên.