You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Chuyển đổi số dưới góc nhìn doanh nghiệp
Chuyển đổi số dưới góc nhìn doanh nghiệp

Chuyển đổi kỹ thuật số có khả năng đột phá theo nhiều cách khác nhau. Theo ông Dave Rogers, giảng viên Executive Education của Đại học Columbia thì có năm lĩnh vực mà chúng ta nên đặc biệt lưu ý.

Chuyển đổi số là gì?
Chuyển đổi số là gì?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số (Digital transformation, thường viết tắt là DT hoặc DX).