You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dịch vụ The ÂN

1. Kết nối doanh nghiệp

2. Văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, startup hub

3. Đào tạo kỹ năng

4. Quản trị doanh nghiệp

Chi tiết về ÂN Services

1. Dịch vụ tư vấn IT doanh nghiệp trọn gói

2. Dịch vụ bảo trì hệ thống IT

3. Thiết kế, lập trình và bảo trì website / app

4. Gia công PM, đào tạo & cho thuê nhân sự CNTT

Chi tiết về BMA E-Commerce

1. Chuyên doanh hàng nông sản Việt Nam

2. Đại diện các SP nông thủy hải sản tại TPHCM

3. Du lịch sinh thái

4. Tư vấn thực phẩm an toàn, sống khỏe

Chi tiết về freSy with passion