You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Gemini Pro vs GPT-3.5: Công cụ nào tốt nhất?
Gemini Pro vs GPT-3.5: Công cụ nào tốt nhất?

Trong thế giới ngày nay, sự tiến bộ của AI đã khá nhanh trong vài năm qua. AI ngày nay có thể làm được rất nhiều công việc mà trước đây chỉ là mơ ước.

Xã hội trí tuệ nhân tạo – Cơ hội và thách thức
Xã hội trí tuệ nhân tạo – Cơ hội và thách thức

100 năm đã qua kể từ ngày chiếc TV đầu tiên ra đời. Sau 100 năm, hình ảnh của màn hình đen trắng ngày nào đã được phát triển thành công nghệ hình ảnh có độ nét cực cao (4K, 8K) với gần chục triệu điểm ảnh trên một màn hình.

Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm
Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm

Trí tuệ nhân tạo (TTNT), tiếng Anh là Artificial Intelligence hay chữ viết tắt được dùng phổ biến là AI, còn có thể hiểu bình dân hơn là ‘thông minh nhân tạo’.