You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
The ÂN
96 lượt xem

SLAs là gì?

SLAs là gì?

SLAs, hay Service Level Agreements, là các thỏa thuận cấp dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ. SLAs đóng vai trò như một bản hợp đồng, trong đó mô tả chi tiết về phạm vi dịch vụ được cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, và các chỉ số hiệu suất dịch vụ (KPIs) mà nhà cung cấp phải đạt được. Nó cũng bao gồm các hậu quả hoặc biện pháp khắc phục nếu nhà cung cấp không đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đề ra.

Các thành phần chính của SLAs bao gồm:

  1. Phạm vi dịch vụ: Mô tả chi tiết các dịch vụ được cung cấp, bao gồm nhiệm vụ, trách nhiệm, và các quy trình làm việc.
  2. Chất lượng dịch vụ: Định nghĩa các tiêu chuẩn chất lượng cho từng dịch vụ, thường được đo lường qua các chỉ số cụ thể như thời gian phản hồi, thời gian giải quyết sự cố, và thời gian hoạt động (uptime).
  3. Chỉ số hiệu suất dịch vụ (KPIs): Các chỉ số này giúp đo lường hiệu suất dịch vụ một cách khách quan, bao gồm tốc độ phản hồi, tỷ lệ giải quyết sự cố thành công, và mức độ hài lòng của khách hàng.
  4. Biện pháp khắc phục và hậu quả: Xác định cách thức và biện pháp khắc phục khi nhà cung cấp không đáp ứng được KPIs hoặc tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, bao gồm cả việc hoàn trả chi phí hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung miễn phí.
  5. Thời gian và điều kiện để xem xét lại SLA: Đặt ra lịch trình định kỳ để xem xét và cập nhật SLA, đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh đúng nhu cầu và mục tiêu của cả hai bên.

SLAs là công cụ quan trọng để quản lý mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời giúp đảm bảo rằng cả hai bên có những kỳ vọng rõ ràng và đồng nhất về dịch vụ được cung cấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho những vấn đề liên quan đến IT trong gia đình hay doanh nghiệp của bạn như bảo mật, phần mềm, phần cứng, mạng máy tính, ... và để hiểu rõ hơn về lợi ích của việc thuê ngoài IT xin vui lòng liên hệ với The ÂN.

Các thông tin liên quan:

Chia sẻ:
Bài viết khác
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?

Phòng IT thuê ngoài, hay còn gọi là dịch vụ IT dựa trên mô hình outsource, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhất là đối với những công ty không chuyên về công nghệ thông tin. ...