You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vocabulary
275 lượt xem

CEFR A1 Vocabulary – Lesson 2 – People

Learning English with The AN and freSy

Here you will learn some basic English words to say hello or goodbye to someone, to thank someone, or to say you are sorry, prepared for A1 learners.

# Word Means
1 man
/mæn/, /mæn/
noun
a person who is a male adult
 
2 woman
/ˈwʊmən/, /ˈwʊmən/
noun
a person who is a female adult
 
3 boy
/bɔɪ/, /bɔɪ/
noun
someone who is a child and a male
 
4 girl
/ɡɜːl/, /ɡɜːrl/
noun
someone who is a child and a female
 
5 friend
/frend/, /frend/
noun
someone we know well, like a lot, and trust, but normally they are not part of our family
 
6 boyfriend
/ˈbɔɪfrend/, /ˈbɔɪfrend/
noun
a man that you love and are in a relationship with
 
7 girlfriend
/ˈɡɜːlfrend/, /ˈɡɜːrlfrend/
noun
a lady that you love and are in a relationship with
 
8 person
/ˈpɜːsn/, /ˈpɜːrsn/
noun
one human being, when gender or age is not relevant
 
9 people
/ˈpiːpl/, /ˈpiːpl/
noun
human beings as a group, including men, women, and children
 
10 adult
/ˈædʌlt/, /əˈdʌlt/
/əˈdʌlt/, /ˈædʌlt/
noun
a fully grown man or woman
 
11 baby
/ˈbeɪbi/, /ˈbeɪbi/
noun
a child who is very young, usually too young to walk or speak
 

Bạn có muốn tiếp tục học qua Bài số 3? Hãy cố gắng học và thực hành các từ vựng trên, các bạn hãy nghe nhiều lần, ghi nhớ nghĩa "giải thích bằng tiếng Anh" để thực sự từ từ chìm vào thế giới ngôn ngữ tiếng Anh. Hẹn các bạn ở bài sau, bài số 3, với chủ đề Numbers 0 to 100.

Cảm ơn BMA E-Commerce! - Internet

Chia sẻ:
Bài viết khác
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?
Lợi ích của Phòng IT thuê ngoài?

Phòng IT thuê ngoài, hay còn gọi là dịch vụ IT dựa trên mô hình outsource, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhất là đối với những công ty không chuyên về công nghệ thông tin. ...